Lliçó inaugural: "La universitat en l’era de la informació" del Dr. Manuel Castells, catedràtic de Sociologia de la UOC

Lliçó inaugural: “La universitat en l’era de la informació” del Dr. Manuel Castells, catedràtic de Sociologia de la UOC

El conseller d’Empresa i Coneixement, Santi Vila, acompanyat del secretari d’Universitats i Recerca, Arcadi Navarro, i del rector de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Josep A. Planell, ha inaugurat el 8 de setembre el curs acadèmic 2017-2018 del sistema universitari català.

En el discurs inaugural, el catedràtic de Sociologia de la UOC, Manuel Castells, que ha pronunciat la lliçó “La universitat a l’era de la informació“, on ha explicat el naixement i evolució de les universitats i els diferents models que hi ha hagut per a la seva creació i la funció que compleix cadascun. Castells ha esmentat també diferents fenòmens que afecten la universitat avui dia, com ara la feminització, l’aprenentatge continuat, les tecnologies de la informació…

A més, Castells ha afirmat que “el sistema universitari de l’era de la informació és un sistema multimodal en què diferents tecnologies i processos pedagògics s’articulen i complementen per a donar servei a una societat i a una economia en constant transformació”. Per acabar, ha argumentat que l’excel·lència d’una universitat avui es pot sintetitzar en tres grans principis: el criteri suprem és la qualitat científica i pedagògica; en segon lloc, la universitat ha d’estar sempre al servei de la societat que la paga i la manté, sigui pública o privada, i en tercer i darrer lloc, és essencial mantenir la universitat com a espai d’autonomia deliberativa i de reflexió lliure de tota pressió ja que, de fet, és l’únic espai autènticament lliure, tot i les seves limitacions, de què disposem en la societat”.

En aquest PDF trobareu el text complet de la lliçó i a sota el vídeo.

Comparteix