Accés obert: els cinc principis per a negociacions amb editors

Accés obert: els cinc principis per a negociacions amb editors

LIBER, la principal associació europea de biblioteques de recerca, ha presentat els Cinc Principis per a Biblioteques per usar en les negociacions d’accés obert amb editors.

Els principis es basen en les experiències de les biblioteques membres de LIBER en els darrers dos anys i tenen com a objectiu orientar les biblioteques i els consorcis a mesura que van canviant d’un model de pagament per lector (llicència de subscripció) a un model de pagament per autor, basat en les tarifes de processament de l’article (Article Processing Charges, APC).

Amb aquests principis es vol animar les biblioteques de recerca a que facin el pas de pagar per accedir a la informació a organitzar els costos de publicació dels seus investigadors.

Els Cinc Principis són:

  1. Les llicències i l’accés obert han d’anar de la mà
  2. Sense accés obert, sense augment de preus
  3. Transparència en els acords de llicències: de no divulgació
  4. Mantenir l’accés sostenible
  5. Els informes d’ús han d’incloure l’accés obert

Podeu descarregar-vos el pòster i la declaració dels Cinc Principis.

Font i més informació a: LIBER

Comparteix