Noves funcionalitats per a l'SMARTxAC

Noves funcionalitats per a l’SMARTxAC

logo_smartxacEl CSUC ha posat en marxa aquest juliol una nova versió del Sistema de Monitoratge de Tràfic per l’Anella Científica (SMARTxAC), en substitució de la que es va introduir el novembre de 2016.

La nova versió compta amb tot un seguit de millores, on destaca l’autenticació a través de la federació d’identitats (UNIFICAT), que permet als usuaris d’aquesta federació accedir a la plataforma amb les credencials de la seva institució.

Una altra de les millores és la possibilitat de crear dues subvistes per institució. És a dir, a més de la vista actual de tot tràfic de la institució, es pot sol·licitar la creació de dos filtres específics, per fer un seguiment més acurat d’algun servei (DNS, web, wifi…) o alguna incidència, per exemple.

A més, el nou SMARTxAC permet canviar els llindars en les alertes, a més de tenir integrades (ja des de l’anterior canvi de versió) les alertes provinents d’altres fonts. D’aquesta manera, es possible revisar si alguna de les màquines ha estat atacada o compromesa, o bé si està atacant alguna altra a través de la pestanya “Anomalies”, on s’especifica si l’alerta prové del mateix SMARTxAC o d’alguna de la resta d’eines del CSUC-CSIRT.

Com puc accedir a SMARTxAC?

L’aplicació SMARTxAC és accessible des de https://smartxac.anella.csuc.cat. El contacte tècnic de cada institució connectada a l’Anella Científica pot sol·licitar l’alta d’usuari a ac-noc@suport.csuc.cat per tenir accés a les seves estadístiques.

Comparteix