Ampliada la connexió del CAR a l'Anella Científica

Ampliada la connexió del CAR a l’Anella Científica

El 20 de juliol el Centre d’Alt Rendiment Esportiu (CAR) ha ampliat la seva velocitat de connexió a l’Anella Científica de 100 a 200 Mbps.

El CAR, situat a Sant Cugat, és un organisme de suport a l’esport perquè sigui competitiu a nivell internacional, optimitzant recursos de la màxima qualitat tècnica i científica. Amb aquesta finalitat, el centre disposa dels mitjans necessaris per a la formació integral dels esportistes i fa que la societat sigui partícip dels coneixements generats per les seves activitats.

A més, el CAR participa en projectes internacionals que requereixen d’una connexió potent i fiable a la xarxa com la que ofereix l’Anella Científica per millorar l’actuació dels esportistes professionals a través de la tecnologia, com ara l’ús de realitat augmentada per a fer entrenaments i per a altres projectes d’R+D+I. També, el CAR ofereix formació acadèmica per als esportistes que poden cursar ESO i Batxillerat a l’Institut que hi ha a les mateixes instal·lacions.

Comparteix