Regularització de les hores computacionals concedides

Regularització de les hores computacionals concedides

A la convocatòria d’hores computacionals (HC) de la Direcció General de Recerca (DGR) per a grups de recerca pertanyents a institucions del CSUC, de data 4 de març, es va especificar que el Consorci podria ajustar les hores computacionals concedides si aquestes no eren utilitzades gradualment durant l’any.

Atès que els 17 projectes acadèmics de les institucions que formen part del Consorci han usat, fins al 30 de juny, un total de 4.494.997 HC, de les quals un 45% han estat a càrrec de les 5.460.000 HC concedides el 27 de març en nom de la DGR, i com els treballs dels grans grups de càlcul del Consorci no es bloquegen encara que hagin esgotat les hores concedides, sinó que tan sols se’ls baixa la prioritat respecte als grups que no les han esgotat.

S’HA RESOLT concedir les hores addicionals següents:

hc_regularitzacio

 

Comparteix