Eines per a l'estudi de paràmetres BGP d'Hurricane Electric

Eines per a l’estudi de paràmetres BGP d’Hurricane Electric

El passat 30 de juny ha tingut lloc al CSUC una conferència sobre les eines per a l’estudi de paràmetres BGP d’Hurricane Electric, un dels membres del Punt Neutre d’Internet a Catalunya (CATNIX).

La presentació, que ha anat a càrrec de Walt Wollny, d’Hurricane Electric, ha consistit en una introducció al BGP toolkit d’Hurricane Electric. Així, s’ha explicat la manera de seleccionar les rutes per part del protocol de routing que s’utilitza a internet (BGP), la importància de tenir visibilitat sobre la resta de rutes i sobre les pròpies i quines són les dades que Hurricane Electric utilitza per mostrar els resultats de les seves eines.

A més, s’ha dut a terme una revisió de totes les possibilitats que ofereixen les eines, que són obertes a la utilització per part de tothom, amb exemples pràctics que han mostrat, per exemple, per a cada Sistema Autònom des de quants veïns de BGP es poden observar, quina és la distància, quants prefixos es veuen, quantes adreces, com identificar un Sistema Autònom, entre d’altres. També s’han comentat les estadístiques d’utilització des de diferents punts de vista.

Comparteix