Fons de Jordi Carbonell, Joan Maragall, Montserrat Abelló i la Catedral de Tortosa, de la Biblioteca de Catalunya, catalogats al CCUC

Fons de Jordi Carbonell, Joan Maragall, Montserrat Abelló i la Catedral de Tortosa, de la Biblioteca de Catalunya, catalogats al CCUC

Durant el mes de maig s’han catalogat al Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC) quatre col·leccions especials de la Biblioteca de Catalunya:

Fons Jordi Carbonell: El fons està format per 20 capses amb correspondència original, manuscrits i mecanoscrits autògrafs, publicacions periòdiques, fulletons, ciclostils, retalls de premsa i fotocòpies del polític i filòleg català, president d’Esquerra Republicana de Catalunya des de 1996 a 2004. Carbonell va ser, des de 1969, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i va rebre, el 1984, la Creu de Sant Jordi i el 2001, la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya.

Fons Catedral de Tortosa: El fons consta de 6 documents (6 volums) amb:  “De tempore: primera part de matutinari dominical (ms. 2320)”, “Saltiri litúrgic i himnari (Ms. 2321)”, “Liber primus rationum Ecclesiae Dertusensis (Ms. 4341)”, “Racionale aniversariorum veterum (Ms. 4703)”, “Liber 3º rationum Ecclesiae almae Dertusensis (Ms. 4704)” i “Llibre cinquè de caixa (Ms. 4705)”. Aquesta documentació conservada per la Biblioteca de Catalunya va ingressar durant la Guerra Civil a través de la campanya de salvament de manuscrits i fons documentals empresa per Jordi Rubió.

Recull de premsa sobre Joan Maragall i Gorina, 2015-: Recull de retalls de premsa amb notícies que fan referència a Joan Maragall i Gorina a partir de l’any 2015. Els documents són majoritàriament en català i castellà. El recull està ubicat a l’Arxiu Joan Maragall de la Biblioteca de Catalunya.

Correspondència de Montserrat Abelló: El fons consta de 463 documents corresponents a cartes de Montserrat Abelló majoritàriament amb literats, editorials, associacions d’escriptors i institucions, majoritàriament en català i també en castellà i anglès. Aquests documents de la poeta i traductora Montserrat Abelló van ser donats pels seus fills a la Biblioteca de Catalunya el 2015 i formen part del Fons Montserrat Abelló, ca. 1940-2014.

Podeu consultar totes les col·leccions especials catalogades directament al portal de les col·leccions especials.

Comparteix