Oberta l'enquesta sobre la popularitat anual dels funcionals de la densitat

Oberta l’enquesta sobre la popularitat anual dels funcionals de la densitat

Des de l’1 de juny està obert el termini de votació per a la DFT poll, una enquesta informal que cada any recull les preferències i antipaties pels diferents funcionals de la comunitat d’usuaris de la Teoria del Funcional de la Densitat (DFT).

L’enquesta està organitzada per Marcel Swart, Miquel Duran i Matthias Bickelhaupt. Els dos primers són usuaris del servei de supercomputació del CSUC.

L’any passat els funcionals més populars, en concordança amb edicions anteriors, van ser PBE, PBE0 i B3LYP, encara que aquest últim va tenir també nombrosos detractors. Els funcionals es valoren globalment (amb opcions que van des de “like” fins a “hate“) i també per a aplicacions concretes, com ara energies d’excitació o anàlisi de modes normals.

Podeu participar a l’enquesta a través d’aquest enllaç, on també trobareu un recull dels resultats d’anys anteriors i bibliografia rellevant.

Comparteix