Reunió del Grup de Treball de Suport a la Recerca

Reunió del Grup de Treball de Suport a la Recerca

El passat 18 de maig s’ha celebrat una reunió del Grup de Treball de Suport a la Recerca (GTSR), format per representants de cada universitat i també per les àrees de Ciència Oberta i TIC del CSUC.

Els dos grans eixos de la reunió han estat: la gestió de dades de recerca i l’accés obert.

Pel que fa a la gestió de dades de recerca, les universitats han exposat les diferents accions de difusió que han dut a terme sobre l’eina “Research Data Management – Pla de Gestió de Dades de Recerca”, per tal de compartir les seves experiències. També s’ha presentat la nova versió del document “Recomanacions per seleccionar un repositori de dades de recerca” i, finalment, s’ha seguit els treballs relacionats amb el repositori de dades.

D’altra banda, s’han posat les bases per dur a terme diferents accions per potenciar l’accés obert a les publicacions.

Paul Ayris, coordinador del projecte LEARN i copresident dels serveis d’Informació i Documentació de la LERU, ha piulat a la xarxa social Twitter la fotografia del GTSR amb el toolkit sobre gestió de dades de recerca publicat pel projecte, mencionant que aquest ja està present a les universitats catalanes.

Comparteix