S3 i suport per entorns de Big Data al CSUC

S3 i suport per entorns de Big Data al CSUC

El CSUC ha renovat recentment la seva infraestructura d’emmagatzematge com a part de l’estratègia per adaptar-se a les exigències del moment. Els nous equips, ja en ple funcionament, permeten al Consorci oferir serveis d’emmagatzematge al núvol orientats a objecte, el conegut S3, així com també el servei HDFS (Hadoop Distributed File System), molt utilitzat en entorns de Big Data basats en plataformes Hadoop.

Amb els nous equips, el CSUC ha fet una aposta clara per cobrir les necessitats d’emmagatzematge de grans volums de dades i de rendiment. D’una banda, disposa ara d’un sistema centrat en rendiment format per les dues cabines NetApp amb creixement vertical, una FAS8020 i una FAS2554. Aquestes cabines donen suport a la virtualització i a plataformes al núvol (PaaS) com, per exemple, bases de dades.

D’altra banda, es disposa d’un segon sistema de Huawei o d’alta capacitat especialment dissenyat per a l’emmagatzematge massiu de dades. És per això que, amb 670 TB, aquest sistema de creixement horitzontal és de gran utilitat per als diferents repositoris, per la Filmoteca de Catalunya, o per al suport a la recerca, entre altres. A més, cal destacar que pot tenir un creixement de fins a 100 PB per a un únic sistema de fitxers.

Els nous equips garanteixen les noves necessitats d’espai en disc exigides per un mercat on les dades es multipliquen de forma exponencial i, per tant, també la seva necessitat d’emmagatzemar-les. Tant les cabines NetApp com Huawei disposen d’una connectivitat mínima a 10 Gbps, augmenten la capacitat de disc i escalabilitat, i milloren la flexibilitat i fiabilitat dels serveis gestionats i de computació al núvol.

Trobareu més detalls del servei al següent enllaç.

Comparteix